Back to School Promotion

May 11, 2022

ต้อนรับ Back to School กับกู๊ดเยียร์

ลูกค้าจะเปิดเทอม เลยชวนผู้ปกครองมาเปิดไพ่

มาเป็นเพื่อนกันในไลน์ พร้อมร่วมสนุกกัน

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

เมื่อซื้อยางกู๊ดเยียร์ครบ 4 เส้น เฉพาะร้านกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ที่เข้าร่วมรายการ

พร้อมสิทธิ์ประกัน Worry Free เมื่อลงทะเบียนผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 

โทร. 02-305-8585

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ลูกค้ารับสิทธิ์ประกัน Worry Free เมื่อลงทะเบียนผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-305-8585