#สุขไม่จำกัด กับ บัตรเครดิต KTC

June 5, 2020

#สุขไม่จำกัด กับ บัตรเครดิต KTC
เมื่อซื้อยางกู๊ดเยียร์รุ่นใดก็ได้ครบ 4 เส้นที่ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ
ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน* + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

ต่อที่ 1 » รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
☑ ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปผ่านบัตรฯ ครบตามกำหนด
• รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่ มียอดผ่อนชำระครบ 12,000 – 29,999 บาท/เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 30,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 50,000 – 79,999 บาท/เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 80,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

ต่อที่ 2 » ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%
☑ เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท + ใช้ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิต เงินคืนได้ 120 บาท (แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป)

1 พ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด