ยางสำหรับรถยนต์นั่ง

การควบคุมทิศทาง
ทนทาน
เข้าโค้งได้ดีเยี่ยม