บริการ WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย ให้ความอุ่นใจบนท้องถนน

ขับขี่อย่างปลอดภัยไปกับกู๊ดเยียร์ ยางคุณภาพที่ท่านใช้ จะช่วยดูแล และสร้างความปลอดภัยให้กับรถยนต์ของท่าน พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการขับขี่อย่างเต็มที่ สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า

รับประกันความพึงพอใจนาน 14 วัน

หากท่านไม่พึงพอใจในคุณภาพยาง สามารถเปลี่ยนยางได้ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ซึ่งหากยางที่เปลี่ยนมีราคาสูงกว่าเส้นเดิม ท่านจะต้องจ่ายราคาส่วนต่างเพิ่มเติม

รับประกันเปลี่ยนยางฟรีสูงสุด 180 วัน*

ท่านสามารถรับบริการเปลี่ยนยางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดการเสียหายจากสภาพถนน (หลุม บ่อบนท้องถนน หรือยางรั่วจากตะปูหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ) ซึ่งไม่สามารถปะ ซ่อม ให้ใช้งานได้ตามปกติ

*รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 180 วัน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ Assurance Triplemax2, Eagle F1 Directional 5, Eagle F1 Asymmetric ทุกรุ่น, Run On Flat ทุกรุ่น, EfficientGrip ทุกรุ่น รุ่นอื่นๆ รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 90 วัน

ขยายการรับประกันคุณภาพสินค้านาน 5 ปี

เราขอมอบสิทธิ์การรับประกันคุณภาพสินค้านานถึง 5 ปี (ดูจากใบเสร็จ) ในกรณีเกิดข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต

การบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง*

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการลากจูง เป็นเวลา 1 ปี หรือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี สำหรับลูกค้ากู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ในกรณีที่รถของท่านไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากยางชำรุด

ลงทะเบียนรับประกันง่ายๆ แค่สแกน QR

โปรแกรม WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัยคืออะไร

เราได้รวบรวมคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัยไว้ในที่นี้

ท่านสามารถติดต่อตัวแทนกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ที่ท่านซื้อยาง เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่า ยางของท่านได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์ตามโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย

ไม่ครอบคลุม การรับประกัน Worry Free ขับขี่ปลอดภัยจะใช้ได้ต่อเมื่อท่านซื้อยางที่ร่วมรายการเป็นชุด 4 เส้น

เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าเข้าข่ายการได้สิทธิ์ผลประโยชน์การรับประกันโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย

ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ สิทธิ์นี้สงวนไว้สำหรับผู้ซื้อยาง Goodyear จำนวน 4 เส้นขึ้นไป และลงทะเบียนรับประกันกับเราเท่านั้น

ขึ้นอยู่กับตัวแทนจำหน่ายกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์นั้นๆ ที่ร่วมโปรแกรม

หากท่านไม่พอใจในคุณภาพของยางที่ซื้อไปภายใน 14 วัน ท่านจะได้รับยางเส้นใหม่ชดเชย หรือเปลี่ยนยางใหม่ให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้ายางเส้นใหม่มีราคาสูงกว่าเส้นเดิม ท่านจะต้องจ่ายเงินเพิ่มตามความแตกต่างของราคา

นิยามของความเสียหายจากสภาพถนน:

การรับประกันยางชำรุด 90 วัน หรือ 180 วัน** ครอบคลุมยางชำรุดทั้งที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ยางโดนของมีคม บาดหรือตำ แก้มยางบวมจากการกระแทก ตกหลุมอย่างแรง เบียดฟุตบาธ ยางปริแตก ร่อน ฯลฯ (ในกรณียางถูกของมีคมตำแต่ สามารถปะได้ ทางผู้ใช้งาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งในกรณี บาดแผลใหญ่ จนไม่สามารถทำการปะหรือ ซ่อมแซมได้ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่)

สิทธิ์การรับประกัน:

– ผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ซื้อยางโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายรับอนุญาตที่ทำรายการซื้อยางกู๊ดเยียร์ใหม่ที่มีหมายเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ สิทธิ์ในโครงการนี้ไม่สามารถโอนถ่ายให้กับผู้ซื้อต่อยานพาหนะได้

– ต้องแสดงคู่มือรับประกันจากตัวแทนจำหน่าย หรือใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับยางเส้นที่เกิดความเสียหาย บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนรถ

– ยางดังกล่าวต้องติดตั้งอยู่กับตัวยานพาหนะตรงตำแหน่งที่ระบุในคู่มือรับประกัน

ข้อจำกัดการใช้สิทธิ์สำหรับยางที่เสียหาย ขึ้นอยู่กับการรับประกันความเสียหายจากสภาพถนน

– เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น (ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็จ) ของ กู๊ดเยียร์ เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยทางบริษัทฯ จะทำการ รับประกันยาง ชำรุด 90 วัน หรือ 180 วัน** นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน ภายในระยะเวลารับประกันยาง 90 วัน หรือ 180 วัน**

– การเคลมยางในการรับประกันนี้ ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่เสียหายมาแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงิน เพื่อการตรวจสอบข้อมูลยาง (ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด) และ ข้อมูลรถ (ยี่ห้อ / รุ่นรถ / ทะเบียนรถ) ให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ใน ใบเสร็จรับเงิน และในการลงทะเบียน หากข้อมูลในการลงทะเบียน ไม่ตรงกัน หรือไม่สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการรับประกัน

– การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ บริษัทฯ จะเปลี่ยนยาง ยี่ห้อ รุ่น และ ขนาด เดียวกัน กับยางเดิมที่ชำรุด ยกเว้น กรณีไม่มียางรุ่น ยี่ห้อ และ ขนาดเดิม ทางบริษัทฯ จะใช้ยาง ยี่ห้อ หรือ รุ่นอื่นทดแทน และ หากยางใหม่ มีราคาสูงกว่า ผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ กรณียาง ชำรุด และมีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ ระยะการรับประกัน 90 วัน หรือ 180 วัน** ยังคงนับจากวันที่ใน ใบเสร็จรับเงิน

– การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการ ถอดและใส่ล้อรวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และเติมลม ยางไนโตรเจน โดยผู้ขอรับประกันจะต้องทิ้งยางที่ชำรุดไว้ ให้ กับทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งคืนให้กับ ทางบริษัทฯ

สำหรับ ยางเส้นที่ชำรุดและได้รับการรับประกันและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปแล้วยางเส้นที่ชำรุดจะตกเป็นสมบัติของ กู๊ดเยียร์ ทันที และผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้

– ยางลักษณะต่อไปนี้ ไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกันความเสียหายจากสภาพถนน:

  • การใช้ยางผิดประเภท หรือผิดวัตถุประสงค์
  • ยางที่มีการสึกผิดปกติของดอกยาง อันเนื่องมาจากปัญหาเครื่องยนต์ หรือ การเติมลมยางอ่อนหรือแข็งเกินไป
  • ยางที่ใช้กับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการโดยสารสาธารณะ รวมถึงรถแท็กซี่หรือรถให้เช่า

หมายเหตุ : ควรตรวจสอบความดันลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐาน อย่างน้อยเดือนละครั้ง และสลับยางทุก 10,000 กม.

 **รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 180 วัน เฉพาะรุ่น Assurance Triplemax 2, Eagle F1 Directional 5, Eagle F1 Asymmetric ทุกรุ่น, Run On Flat ทุกรุ่น และ EfficientGrip ทุกรุ่น

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนร่วมโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย แล้วหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ให้โทรติดต่อที่เบอร์ 02-305-8585 ท่านจะได้รับบริการที่ครอบคลุมการลากจูงเคลื่อนย้ายรถ การจั๊มพ์แบตเตอรี่รถยนต์ บริการเติมน้ำมัน ปลดล็อกประตู และการซ่อมแซมเบื้องต้น

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ (ลิงค์ไปยังหน้าลงทะเบียน) หรือติดต่อเราที่โทร. 02-305-8585

โปรแกรมนี้จะให้สิทธิ์ สำหรับยาง Goodyear ทุกรุ่นเมื่อซื้อ จำนวน 4 เส้นขึ้นไป และลงทะเบียน www.goodyear.co.th/WFA หรือติดต่อเราที่โทร. 02-305-8585

การรับประกันคุณภาพมาตรฐานโดยทั่วไปของกู๊ดเยียร์ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี แต่ท่านจะได้สิทธิ์การรับประกันถึง 5 ปีในโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย การรับประกันความพึงพอใจนาน 14 วัน และรับประกันเปลี่ยนยางฟรี 90 วัน หรือ 180 วัน** นอกจากนี้ ยังจะได้สิทธิพิเศษบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (สำหรับร้านทั่วไป จะได้รับสิทธิพิเศษ 1 ปี และ ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ จะได้รับ 2 ปี)