บริการ WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัย ให้ความอุ่นใจบนท้องถนน

ขับขี่อย่างปลอดภัยไปกับกู๊ดเยียร์ ยางคุณภาพที่ท่านใช้ จะช่วยดูแล และสร้างความปลอดภัยให้กับรถยนต์ของท่าน พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการขับขี่อย่างเต็มที่ สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า

รับประกันความพึงพอใจนาน 14 วัน

หากท่านไม่พึงพอใจในคุณภาพยาง สามารถเปลี่ยนยางได้ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ซึ่งหากยางที่เปลี่ยนมีราคาสูงกว่าเส้นเดิม ท่านจะต้องจ่ายราคาส่วนต่างเพิ่มเติม

รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120 วัน

ท่านสามารถรับบริการเปลี่ยนยางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดการเสียหายจากสภาพถนน (หลุม บ่อบนท้องถนน หรือยางรั่วจากตะปูหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ) ซึ่งไม่สามารถปะ ซ่อม ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ขยายการรับประกันคุณภาพสินค้านาน 5 ปี

เราขอมอบสิทธิ์การรับประกันคุณภาพสินค้านานถึง 5 ปี (ดูจากใบเสร็จ) ในกรณีเกิดข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต

การบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการลากจูง เป็นเวลา 1 ปี หรือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 ปี สำหรับลูกค้ากู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ในกรณีที่รถของท่านไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากยางชำรุด

หมายเหตุ : การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินจะไม่สามารถใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้

ลงทะเบียนรับประกันง่ายๆ แค่สแกน QR

โปรแกรม WORRY FREE ขับขี่ปลอดภัยคืออะไร

เราได้รวบรวมคำตอบจากคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัยไว้ในที่นี้

เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น ตั้งแต่วันนี้ ให้คุณขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไปกับกู๊ดเยียร์ กับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นยางบาด บวม แตก หรือโดนตำ ไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดในการขับขี่ รับประกันเปลี่ยนให้ฟรีทันทีภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับการเกิดเหตุภายใน 120 วัน* นับตั้งแต่วันที่ซื้อยางชุดแรก จากตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

– การรับประกันยางชำรุด 120วัน* ซึ่งครอบคลุมยางชำรุดที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ยางโดนของมีคมบาดหรือตำจนไม่สามารถซ่อมแซมได้  แก้มยางบวมจากการกระแทกตกหลุมอย่างรุนแรง  ยางปริแตก  ล่อน  หรือแม้กระทั่งเกิดรอยบาดลึกจนถึงโครงสร้างยาง จากการเบียดฟุตบาธ เป็นต้น จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานต่อได้  (ในกรณียางถูกของมีคมตำแต่สามารถปะได้ ทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งในกรณีบาดแผลใหญ่หรือเกิดความเสียหายที่กระทบต่อโครงสร้างหลักของยาง จนไม่สามารถทำการปะหรือซ่อมแซมได้ ทางบริษัทฯ จึงจะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่ให้)

– เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น (ต่อรถ 1 คัน ใน 1 ใบเสร็จ) ของกู๊ดเยียร์ เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยทางบริษัทฯ จะทำการรับประกันยาง ชำรุด 120วัน* นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินที่ซื้อยางครั้งแรก (ยางชุดแรก) เท่านั้น

– การเคลมยางในการรับประกันนี้ ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่เสียหายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่มาแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อการตรวจสอบข้อมูลยาง (ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด) และ ข้อมูลรถ (ยี่ห้อ/รุ่นรถ/ทะเบียนรถ) ให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน และต้องลงทะเบียนในระบบรับประกันของทางบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น

– การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ บริษัทฯ จะเปลี่ยนยาง ยี่ห้อ รุ่น และขนาดเดียวกันกับยางเดิมที่ชำรุด ยกเว้น กรณีไม่มียางรุ่น ยี่ห้อ และ ขนาดเดิม ทางบริษัทฯ จะใช้ยาง ยี่ห้อ หรือ รุ่นอื่นทดแทน และหากยางใหม่มีราคาสูงกว่า ผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ กรณียางชำรุดและมีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ ระยะการรับประกัน 120วัน* ยังคงนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินที่ซื้อยางครั้งแรกเท่านั้น

– การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการถอดล้อ ใส่ล้อ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และเติมลมยางไนโตรเจน โดยผู้ขอรับประกันจะต้องคืนยางที่ชำรุด ไว้ให้กับทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งกลับให้กับทางบริษัทฯ

*รับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120 วัน สำหรับยางกู๊ดเยียร์ทุกรุ่น

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการรับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120วัน สำหรับยางที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว ทั้งนี้ยางหมดสภาพการใช้งาน หมายถึง การที่ยางทุกเส้นไม่ว่าจะผลิตเมื่อใดก็ตาม เกิดการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติจนถึงจุด Tread Wear Indicator

*** ในกรณียางชุดที่ซื้อไป ถูกทำการดัดแปลงแก้ไขใดๆ อันส่งผลต่อโครงสร้างของยางจุดใดจุดหนึ่งหรือโดยรวม ให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันของทางบริษัท ฯ

ท่านสามารถติดต่อตัวแทนกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ที่ท่านซื้อยาง เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่า ยางของท่านได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์ตามโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย

ไม่ครอบคลุม การรับประกัน Worry Free ขับขี่ปลอดภัยจะใช้ได้ต่อเมื่อท่านซื้อยางที่ร่วมรายการเป็นชุด 4 เส้น

เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าเข้าข่ายการได้สิทธิ์ผลประโยชน์การรับประกันโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย

ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ สิทธิ์นี้สงวนไว้สำหรับผู้ซื้อยาง Goodyear จำนวน 4 เส้นขึ้นไป และลงทะเบียนรับประกันกับเราเท่านั้น

ขึ้นอยู่กับตัวแทนจำหน่ายกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์นั้นๆ ที่ร่วมโปรแกรม

หากท่านไม่พอใจในคุณภาพของยางที่ซื้อไปภายใน 14 วัน ท่านจะได้รับยางเส้นใหม่ชดเชย หรือเปลี่ยนยางใหม่ให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้ายางเส้นใหม่มีราคาสูงกว่าเส้นเดิม ท่านจะต้องจ่ายเงินเพิ่มตามความแตกต่างของราคา

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนร่วมโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย แล้วหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ให้โทรติดต่อที่เบอร์ 02-305-8585 ท่านจะได้รับบริการที่ครอบคลุมการลากจูงเคลื่อนย้ายรถ การจั๊มพ์แบตเตอรี่รถยนต์ บริการเติมน้ำมัน ปลดล็อกประตู และการซ่อมแซมเบื้องต้น

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ (ลิงค์ไปยังหน้าลงทะเบียน) หรือติดต่อเราที่โทร. 02-305-8585

โปรแกรมนี้จะให้สิทธิ์ สำหรับยาง Goodyear ทุกรุ่นเมื่อซื้อ จำนวน 4 เส้นขึ้นไป และลงทะเบียน www.goodyear.co.th/WFA หรือติดต่อเราที่โทร. 02-305-8585

การรับประกันคุณภาพมาตรฐานโดยทั่วไปของกู๊ดเยียร์ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี แต่ท่านจะได้สิทธิ์การรับประกันถึง 5 ปีในโปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย การรับประกันความพึงพอใจนาน 14 วัน และรับประกันเปลี่ยนยางฟรี 120 วัน นอกจากนี้ ยังจะได้สิทธิพิเศษบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (สำหรับร้านทั่วไป จะได้รับสิทธิพิเศษ 1 ปี และ ร้านกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ จะได้รับ 2 ปี)