รู้จักกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์

ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ คือ ศูนย์บริการยางรถยนต์มาตรฐานสากล มุ่งให้บริการครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ แบรนด์กู๊ดเยียร์หลากหลายประเภทที่มีคุณภาพระดับโลก พร้อมด้วย บริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ และการให้บริการตรวจเช็คมาตรฐาน 25 รายการ โดยช่างมืออาชีพ

กู๊ดเยียร์ตอกย้ำกลยุทธ์เครือข่ายผู้จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์เดียว (One Branded Retail) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ด้วยความมุ่งเน้นการให้บริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยวิทยากรประจำมืออาชีพ ทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์กู๊ดเยียร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด