หลักการสลับยาง

การสลับยางอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุการใช้ยางของคุณ และทำให้ดอกยางเสื่อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสลับยาง

อะไรคือการสลับยาง

การสลับยาง หมายถึงการเปลี่ยนให้ยางไปอยู่ตำแหน่งอื่นๆแทนที่จะอยู่ตำแหน่งเดิม การสลับแต่ละครั้ง จะทำให้เกิดการเสือมของดอกยางแบบสม่ำเสมอกัน

เมื่อไรที่คุณควรสลับยาง

การขับขี่บนถนนของคุณ จะเป็นตัวบอกว่าคุณควรสลับยางบ่อยแค่ไหน โดยทั่วๆไปแล้ว เราแนะนำให้คุณสลับยางทุกๆ 6 เดือนหรือทุก 9700 กม. แล้วแต่ว่าอะไรมาถึงก่อน

คุณควรสลับยางที่ไหน

ในขณะที่คุณสามารถสลับยางเองได้ คุณควรมีเครื่องมือที่ดีพอ แต่ยังไงก็ตามการที่ให้ผู้เชี่ยวชาญทำให้จะดีที่สุด ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้คุณได้เช็คศูนย์ของล้อด้วย

การสลับยางสำหรับรถที่ต่างกัน

หลักการสลับยาง จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการขับรถของคุณ คุณสามารถเลือกวิธีการสลับยางตามรูปข้างล่างที่เหมาะกับรถของคุณ

สำหรับรถขับหน้า

สำหรับรถขับหน้า ยางข้างหน้า 2 เส้นควรจะอยู่ข้างเดียวกันกับรถเหมือนตอนแรก และเปลี่ยนไปข้างหลัง และยางหลังสลับข้างและเอาไปข้างหน้า

ยางหน้า เปลี่ยนมาข้างหลัง ฝั่งเดียวกัน

ยางหลัง เปลี่ยนไปข้างหน้า สลับฝั่ง

สำหรับรถขับหลัง

สำหรับรถขับหลัง ยางข้างหลังจะอยู่ฝั่งเดิมและเปลี่ยนมาข้างหน้าและยางข้างหน้าจะสลับฝั่งและเปลี่ยนมาข้างหลัง

ยางหน้า เปลี่ยนมาข้างหลัง สลับฝั่ง

ยางหลัง เปลี่ยนไปข้างหน้า ฝั่งเดียวกัน

สำหรับรถขับสี่ล้อ

สำหรับรถขับสี่ล้อ ยางทั้งคู่หน้าและคู่หลังจะสลับ ฝั่งกันหมด ยางหน้าไปข้างหลังและสลับฝั่ง ยางหลังไปข้างหน้าและสลับฝั่ง

ยางหน้า เปลี่ยนมาข้างหลัง สลับฝั่ง

ยางหลัง เปลี่ยนไปข้างหน้า สลับฝั่ง

สำหรับยางที่มีดอกยางทิศทางเดียว

ยางที่มีดอกยางทิศทางเดียว จะมีลายดอกยางพิเศษ ซึ่งจะต้องอยู่ทางซ้ายหรือไม่ก็ทางขวาของรถเท่านั้น และบนแก้มยางจะมีสัญลักษณ์ให้เห็น เพื่อจะบอกให้คุณรู้ว่ายางเส้นนี้ควรจะอยู่ข้างไหน การสลับยางแบบไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดอันตรายได้

ยางหน้า ยางหน้าซ้ายสลับไปข้างหลังซ้าย และยางหน้าขวาสลับไปยางหลังขวา

ยางหลัง ยางหลังซ้ายสลับไปหน้าซ้าย และยางหลังขวาขยับไปหน้าขวา